Budowa strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu przy ul. Łużyckiej

Nazwa: Budowa strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu przy ul. Łużyckiej
Klient: Województwo Śląskie
Data realizacji:
Koszt inwestycji: 

Inwestycja obejmuje budowę budynku głównego siedziby Komendy Miejskiej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, zagospodarowanie przyległego terenu polegającego na wykonaniu wewnętrznego układu komunikacyjnego, parkingów, placu ćwiczeń, wieży ćwiczeń, ogrodzenia terenu oraz powiązania wewnętrznego układu komunikacyjnego z miejskim układem komunikacyjnym.

W trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynku Komendy Miejskiej PSP, przewidziano na poziomie parteru zintegrowane stanowisko kierowania, salę sztabową, pomieszczenia WZK Urzędu Miejskiego. Na poziomie pierwszego i drugiego piętra przewidziano pomieszczenia biurowe komendy miejskiej, salę pamięci i archiwum.

W dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym budynku JRG na poziomie parteru zlokalizowano 18 stanowisk garażowych, szatnię na umundurowanie bojowe, pralnię, suszarnię, warsztat aparatów ochrony dróg oddechowych, magazyn sprzętu nurkowego, gaśniczego, medycznego, warsztat naprawy sprzętu, stanowisko myjni samochodów oraz sprzętu, pomieszczenia techniczne i sanitarne.

Na piętrze zlokalizowano pomieszczenia szatni, sali wykładowej i telewizyjnej, jadalni, kuchni, siłowni, sali wielofunkcyjnej oraz pomieszczenia gospodarcze
i węzeł sanitarny.