Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych w Katowicach

Nazwa: Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Klient: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Termin realizacji:  2011-2013

CNTI jest to nowoczesny budynek Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, powstały na działce o wielkości blisko 0,9 ha w obrębie kampusu. Znajduje się on między ulicami Bogucicką i Murckowską, tuż przy rzece Rawie. Budynek o powierzchni całkowitej 7005 mkw. przeznaczony jest głównie na cele dydaktyczno-naukowe uczelni. Działalność Centrum ma także pomóc wzmacniać współpracę z sektorem biznesowym w zakresie kreowania i zastosowania ICT (Information and Communication Technology). Budowę CNTI można rozpatrywać w dwóch kontekstach: uczelnianym oraz lokalnym i regionalnym.