Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Nazwa: Budowa obiektu Medyczno-Administracyjnego
Klient: Śląskie Centrum Chorób Serca
Termin realizacji: 2009-2011
Koszt inwestycji: 100000 PLN

Przedmiotem zamówienia była rozbudowa Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Rozbudowa Szpitala przyniosła znaczące korzyści w wymiarze medyczno-ekonomicznym.