Miejska Biblioteka w Czechowicach – Dziedzicach

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach. Etap I”. Zakres koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obejmuje dwa etapy budowy:
• Etap I – obejmie realizację budynku biblioteki miejskiej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu na obszarze spełniającym wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr
XXVIII/306/16 rady miejskiej z dnia 20 grudnia 2016 r).
• Etap II – obejmie realizację parku miejskiego na pozostałej części terenu inwestycji.

Lokalizacja: Województwo: śląskie
Miejscowość: Czechowice – Dziedzice
Ulica: Paderewskiego