Oczyszczalnia

Lokalizacja: Województwo: śląskie
Miejscowość: Pszów

Planowana inwestycja przeprowadzona została na terenie istniejącej oczyszczalni ściekóww Pszowie zlokalizowanej w południowo-wschodniej części miasta Pszów, między lewym brzegiem potoku Jedłownickiego i ulicą Śląską. Teren oczyszczalni, o łącznej powierzchni 2,2156 ha, jest zlokalizowany na działkach nr 783/26 oraz nr 786/27 stanowiących własność Gminy Pszów.

Zakres rozbudowy i modernizacji oczyszczalni obejmuje wykonanie robót budowlanych, zakup i montaż urządzeń technologicznych oraz wyposażenia, przeprowadzenie rozruchu technologicznego oczyszczalni.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zamówienie zostało podzielone na dwa etapy realizacji, które obejmują w zasadniczym zakresie podział na rozbudowę i moderację oczyszczalni ścieków.

Celem planowanej inwestycji jest zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków z Qśrd=1.000 m3/d do Qśrd = 1.393 m3/d.