Budowa Przedszkola wraz z zapleczem kuchennym w Świerklanach

Przedszkole wraz z zapleczem kuchennym w Świerklanach

Lokalizacja: Województwo: śląskie
Miejscowość: Świerklany

Głównym celem projektu była poprawa jakości i efektywności edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie odsetka dzieci w wieku 3-4 lat korzystających z infrastruktury przedszkolnej do ok. 60% w sołectwie Świerklany Dolne (oraz ok. 30 % na obszarze całej gminy), poprzez przebudowę Przedszkola nr 2 w Świerklanach wraz z jego infrastrukturą, remontem pomieszczeń wcześniej użytkowanych oraz doposażenie sal w pomoce niezbędne do realizacji projektu, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

W ramach projektu powstała nowa infrastruktura przedszkola, która może pomieścić 100 dzieci w wieku przedszkolnym. Nowo powstałe przedszkole składa się z: 4 sal zajęciowych, sali ruchowej, pomieszczeń socjalnych, kuchni oraz stołówki dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.