Strzelnica Katowice

Lokalizacja: Województwo: śląskie
Miejscowość: Katowice

Zakres robót obejmował przebudowę osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiot zamówienia, obejmujący policyjną strzelnicę ćwiczebną do prowadzenia strzelań ze zmiennych linii otwarcia ognia, stanowi zaplecze dydaktyczno i szkoleniowo – treningowe dla słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach oraz umożliwia doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Policji odbywających szkolenia i kursy w Szkole Policji w Katowicach.

Zespół zaprojektowanych strzelnic składać się będzie z czterech hal strzeleń oraz jednej strzelnicy technicznej tzw. killing house w następującym układzie:
1) Hala strzelań B1a – wielokierunkowa strzelnica taktyczna killing house – energia kinetyczna początkowa pocisku do 1 000J;
2) Hala strzelań B1b – dwustrefowa, 25m energia kinetyczna początkowa pocisku do 2 000J;
3) Hala strzelań B1c – dwustrefowa, 25m energia kinetyczna początkowa pocisku do 1 000J;
4) Hala strzelań B2 – dwustrefowa, kryta, 20m energia kinetyczna początkowa pocisku do 1 000J;
5) Hala strzelań B3 – trzystrefowa, kryta, interaktywna 20m energia kinetyczna początkowa pocisku do 1 000J;
6) Pomieszczeń zaplecza do obsługi technicznej i prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu wyszkolenia strzeleckiego taktyki i technik interwencji.

 

Istniejące trzy osie strzeleckie w pawilonie A oraz pomieszczenia w budynkach zaplecza pomocniczego zostaną poddane przebudowie z dostosowaniem do nowych przepisów. Przebudowany pawilon A będzie się składał z trzech osi strzelań:
1) Oś A1 – dwustrefowa, częściowo zakryta, 25m, energia kinetyczna początkowa pocisku do 1 000J;
2) Oś A2 – trzystrefowa, częściowo zakryta, 50m, energia kinetyczna początkowa pocisku do 2 200J;
3) Oś A3 – trzystrefowa, częściowo zakryta, 50m z wjazdem dla pojazdu o masie do 3,5t, energia kinetyczna początkowa pocisku do 2 200J;
4) Odnowionych pomieszczeń do obsługi technicznej i prowadzenia zajęć dydaktycznych w istniejących budynkach zaplecza.