Realizacje

Home Realizacje

Nasze projekty

Poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitalnych

W ramach programu Poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitalnych prowadziliśmy nadzór nad zmodernizowaniem źródła ciepła i energii elektrycznej

Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy

W ramach programu Czyste Powietrze prowadzimy nadzór inwestorski dla zad. pn: „ Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy”.

Sieć kanalizacji sanitarnych i deszczowych w gm. Świerklaniec

Dla gminy Świerklaniec sprawujemy jako Inżynier Kontraktu nadzór na realizacją robót budowlanych dla sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych obejmujących swoim zasięgiem 4 sołectwa tj. gm. Świerklaniec, Nowe Chechło, Orzech i Nakło Śl.

Przedszkole Świerklaniec

W ramach projektu zostało zmodernizowane lub dobudowane wiele kluczowych elementów placówki m.in: klatka schodowa, przebudowa scianek działowych, przebudowa sanitariatów

Strzelnica Katowice

Zakres robót obejmował przebudowę osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach na podstawie dokumentacji projektowej

Oczyszczalnia

Planowana inwestycja została przeprowadzona na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Pszowie zlokalizowanej w południowo-wschodniej części miasta Pszów, między lewymbrzegiem potoku Jedłownickiego i ulicą Śląską

Budowa Przedszkola wraz z zapleczem kuchennym w Świerklanach

W ramach projektu powstała nowa infrastruktura przedszkola, która może pomieścić 100 dzieci w wieku przedszkolnym. Nowo powstałe przedszkole składa się z: 4 sal zajęciowych, sali ruchowej, pomieszczeń socjalnych, kuchni oraz stołówki dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Miejska Biblioteka w Czechowicach – Dziedzicach

Budynek składa się z dwóch stref funkcjonalnych: częścią techniczną znajdującą się na parterze budynku, oraz druga strefa - obsługi użytkownika. Hol główny budynku biblioteki stanowi dwukondygnacyjna przestrzeń, pełniąca funkcję reprezentacyjną, wystawową, jak również foyer dla sal konferencyjnych dostępnych bezpośrednio z tej przestrzeni. Wypożyczalnia główna, czytelnie, internetowa, muzyczna i ogólna znajdują się na piętrze budynku.

Budowa strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu przy ul. Łużyckiej

Budynek Miejskiej Komendy PSP III kategorii z JRG oraz specjalną grupą Ratownictwa Wodno-Nurkowego.

Hala Sportowa w Pszczynie

Budowa Hali Sportowej w Pszczynie

Szpital Powiatowy w Oświęcimu

Modernizacja oddziałów Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Budowa Oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tychach