Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Nazwa: Budowa Oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tychach
Klient: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Termin realizacji: 2007-2008

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Rybniku wykonało prawidłowo cały powierzony mu zakres nadzoru.