Sieć kanalizacji sanitarnych i deszczowych w gm. Świerklaniec

Lokalizacja: Województwo: śląskie
Miejscowość: Świerklaniec

Dla gminy Świerklaniec sprawujemy jako Inżynier Kontraktu nadzór na realizacją robót budowlanych  dla sieci  kanalizacji sanitarnych i deszczowych obejmujących swoim zasięgiem 4  sołectwa tj. gm. Świerklaniec, Nowe Chechło, Orzech i Nakło Śl. Długość kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 42 km, zaś deszczowej to ok.3 5 km. Całkowity koszt budowy to ok. 75 mln zł.,  zaś termin zakończenia przewidziano na 12.2023 r.