Przedszkole Świerklaniec

Lokalizacja: Województwo: śląskie
Miejscowość: Świerklaniec

Zakres robót obejmuje w szczególności:
1. Dobudowę, wydzielonej przeciwpożarowo zewnętrznej klatki schodowej o pow. rzutu ok. 23m2 z systemem oddymiania.
2. Likwidację istniejącej wewnętrznej klatki schodowej.
3. Przebudowę fragmentu istniejącego rurociągu kanalizacji deszczowej.
4. Wykonanie chodników z kostki betonowej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych ok. 324 m2.
5. Malowanie odtworzeniowo części elewacji, na której występuje nowoprojektowana klatka schodowa.
6. Likwidację ścianek działowych, wymianę posadzek, malowanie pomieszczeń.
7. Wymianę stolarki drzwiowej.
8. Przebudowę sanitariatów obejmującą między innymi: montaż nowych kabin, wymianę armatury, przeróbki instalacji wod-kan., wykonanie nowych posadzek i okładzin ściennych z płytek
9. Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń.
10. Modernizację rozdzielnicy elektrycznej w części budynku przeznaczonej dla funkcjonowania przedszkola, wykonanie nowej instalacji elektrycznych oświetlenia, gniazd i zasilania wentylatorów.
11. Naprawę nawierzchni asfaltowej boiska o pow. 910 m2, z wydzieleniem placu zabaw o pow. 150 m2.