Budowa strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu przy ul. Łużyckiej

Inwestycja obejmuje budowę budynku głównego siedziby Komendy Miejskiej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, zagospodarowanie przyległego terenu polegającego na wykonaniu wewnętrznego układu komunikacyjnego, parkingów, placu ćwiczeń, wieży ćwiczeń, ogrodzenia terenu oraz powiązania wewnętrznego układu komunikacyjnego z miejskim układem komunikacyjnym.